پایه والواشر

پایه والواشر در کجا استفاده می گردد؟

پایه والواشر ها بین دیوار و والواشر قرار میگیرد و نگهدارنده می باشد.

معمولا از آهن تولید می گردد و قالب خود را دارد.

معمولا برای مهار دو طرف پایه ها از پیچ استفاده می کنندو هر پایه از دو قسمت تشکیل می شود.

 

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36